Beëdigde vertaling

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een officiële vertaling van een rechtsgeldig document.

Deze vertaling kan enkel alleen worden uitgevoerd door een beëdigd vertaler. De afgeleverde beëdigde vertaling heeft hetzelfde officiële karakter als het originele document en kan dus rechtsgeldig worden gebruikt.

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die de bevoegdheid heeft een officieel en rechtsgeldig document te vertalen.

De vertaling wordt doorgaans voorzien van een stempel en een handtekening, waardoor het vertaalde document een officieel en rechtsgeldig karakter krijgt.

Een beëdigde vertaler is in het vertalersregister in een rechtbank van eerste aanleg ingeschreven.

Een beëdigde vertaling laten legaliseren.

Een legalisatie gebeurt steeds op de rechtbank. Legaliseren betekent evenveel als het bevestigen van de handtekening van de beëdigd vertaler.

Op die manier wordt het officiële karakter van de vertaling nog benadrukt.

In bepaalde gevallen, zoals wanneer je je document in het buitenland wil gebruiken, zal een legalisatie vereist zijn.

In elk geval wordt steeds vertrokken vanaf een beëdigde vertaling. Voor een legalisatie worden er extra kosten gerekend voor afgeven en terug ophalen van het document op de rechtbank. Je doet er best aan je te informeren bij de betrokken instantie om na te gaan of legalisatie vereist is.

Het originele document.

We hoeven niet over je originele document te beschikken om een beëdigde vertaling te maken. Met een scan of een foto hebben we meer als voldoende. Je krijgt wel steeds het vertaalde document als origineel exemplaar per post toegestuurd.

Veel vertaalde documenten.

Documenten die wij heel regelmatig vertalen kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Notariële akte
 • Diploma
 • Paspoort
 • Statuten
 • Vonnis
 • Verzoekschrift
 • Medisch verslag
 • Jaarverslag
Scroll naar top