Betekenis en gebruik van ‘al dan niet’

Al dan niet is een Nederlandse uitdrukking die volgens Onze Taal als verouderd of ouderwets wordt gezien, maar toch wordt de uitdrukking door Vlamingen en Nederlanders elke dag gebruikt.

Betekenis al dan niet en synoniemen

Je zou al dan niet kunnen vervangen door

  • of
  • wel of niet

Indien vervangen niet lukt, kan je nog herfomuleren (of weglaten).

Enkele voorbeelden:

Deze campagne is gericht op singles, koppels en gezinnen, al dan niet met kinderen.

Je kan herschrijven als ‘gezinnen met of zonder kinderen’ of gewoonweg ‘gezinnen’ aangezien kinderen hier deel van uitmaken, of er nu zijn of niet.

We geven de gelegenheid tot het nuttigen van al dan niet alcoholische dranken.

Je kan herschrijven als ‘ tot het nuttigen van alcoholische en/of andere dranken’.

Vertaling Engelse whether or not

De Engelse uitdrukking ‘whether or not’ wordt vaak vertaald door ‘al dan niet’. Wanneer je twijfelt, doe je er goed aan de zin te herformuleren en ‘al dan niet’ weg te laten.

Enkele voorbeelden:

The committee must also establish whether or not the transactions are such as to cause prejudice to the Company. 

Het comité moet tevens vaststellen of de verrichtingen al dan niet van aard zijn de Vennootschap een nadeel te berokkenen.

In dit voorbeeld kan ‘al dan niet’, samen met ‘van aard zijn’ evengoed weggelaten worden. 

Het comité moet tevens vaststellen of de verrichtingen de Vennootschap een nadeel berokkenen.

Whether or not to report or submit a situation depends on the features of the incident and on personal factors.

Het al dan niet melden of voorleggen van een situatie hangt af van de kenmerken van het voorval en persoonlijke factoren.  

Employee means a person who works for the Company and/or its subsidiaries whether or not with an employment contract.
 
Werknemer betekent een persoon die al dan niet in een dienstverband werkzaam is voor de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen.
Scroll naar boven