Danwel of dan wel?

Is het danwel of dan wel?

Schrijven we danwel los of aan elkaar?

De correcte schrijfwijze hier is dan wel

Dan wel wordt altijd in twee woorden geschreven, ongeacht de betekenis.

Wat is de betekenis van dan wel?

Dan wel kan gebruikt worden in de betekenis van of of of anders.

  • Je bent verplicht een negatieve pcr-test dan wel een vaccinatiebewijs voor te leggen.
  • Ze is nog niet zeker of ze een appartement wil kopen dan wel huren.
  • De agenda moet ondertekend worden door vader dan wel moeder.
  • Iedereen die voor de club speelt dan wel speelde werd uitgenodigd.

‘Dan’ wordt hier dus gebruikt in de betekenis ‘of’. Ook in de vaste verbinding ‘al dan niet’ wordt het in die betekenis gebruikt.

==> Betekenis en gebruik van ‘al dan niet’.

Dan wel kan ook gebruikt worden waarbij ‘dan’ een bijwoord is en de betekenis ervan deze keer is.

  • Je kan meelopen met groep A. Ze lopen dan wel wat trager.
  • Je mag zelf rijden, maar zorg er dan wel voor dat je met alle verkeersregels rekening houdt.
  • De klas gaat in quarantaine van het moment er 4 leerlingen dan wel 25% positief testen.
Scroll naar boven