Wat is het verschil tussen am en pm?

Bepaalde landen zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië gebruiken de 12-uursnotatie met am en pm. Wat betekenen deze afkortingen? Wat is het verschil tussen am en pm? Is middernacht am of pm?

Twee periodes van 12 uur

In een 12-urige tijdsaanduiding wordt een dag van 24 uur verdeeld in twee keer 12 uur. De eerste periode van 12 uur wordt aangeduid als am en gaat van middernacht tot de middag. De tweede periode wordt aangeduid als pm en gaat van de middag tot middernacht.

De afkortingen am en pm komen uit het Latijn:

 • AM = ante meridiem: voor de middag
 • PM = post meridiem: na de middag

Met de cijfers 1 tot 12, gevolgd door am of pm, kan de 12-uursnotatie alle 24 uren van de dag aanduiden. 5 am is bijvoorbeeld vroeg in de ochtend, en 5 pm is laat in de namiddag; 1 am is een uur na middernacht, terwijl 11 pm een uur voor middernacht is.

Ante meridiem wordt doorgaans aangeduid met AM, am, a.m., of A.M.; post meridiem wordt doorgaans aangeduid met PM, pm, p.m., or P.M.

Middernacht en middag: AM of PM?

Het grootste nadeel van de 12-urige tijdsaanduiding is de algemene verwarring over welke afkorting gebruikt moet worden voor middag en middernacht: geen van deze tijdstippen kan je logisch aanduiden als voormiddag (am) of namiddag (pm). Middernacht, bijvoorbeeld, valt precies 12 uur na de middag van de vorige dag en 12 uur voor de middag van de volgende dag.

De meeste digitale klokken duiden middernacht aan als 12 am en middag als 12 pm. Alhoewel het precieze moment van de middag in geen van de twee categorieën valt, is het uur dat op de middag volgt, dus van 12:00:01 tot 12:59:59 duidelijk na de middag.

Om verwarring te voorkomen wordt in het Engels vaak verwezen naar middag en middernacht als 12 noon en 12 midnight.

Verwarring over middernacht

De 12-uursnotatie maakt het moeilijk om een tijdsaanduiding logisch te identificeren wanneer enkel een datum en 12:00 am (middernacht) wordt aangegeven.

Stel je voor dat je iemand moet afhalen op de luchthaven om 12:00 am op 13 april. Zou je dan gaan op middernacht tussen 12 en 13 april? Of 24 uur later?

Je zou dit probleem kunnen vermijden door er een minuut van af te doen of erbij te tellen. Dus 12:01 am op 13 april, of, indien het 24 uur later moet zijn, 11:59 pm op 13 april. Je kan natuurlijk ook de 24-uursnotatie gebruiken. 0:00 is hierbij middernacht aan het begin van de dag en 24:00 is middernacht aan het eind van de dag.

12-uursnotatie omzetten naar 24-uursnotatie

De 24-uursnotatie duidt de tijd aan volgens het aantal verstreken uren sinds middernacht. Het gebruik van am of pm is hierbij overbodig. Om 23:00 bijvoorbeeld, zijn er 23 uren verstreken sinds het begin van de huidige dag.

Om de am of pm tijd om te zetten naar de 24-uursnotatie, volg deze regels:

 • Van middernacht tot 12:59 am, trek 12 uur af.
  12:49 am = 0:49 (12:49 – 12)
 • Van 1 am tot de middag, doe niks.
  11:49 am = 11:49
 • Van 12:01 pm tot 12:59 pm, doe niks.
  12:49 pm = 12:49
 • Van 1:00 pm tot middernacht, tel er 12 uur bij.
  1:49 pm = 13:49 (1:49 + 12)

Zo kan je de 24-uursnotatie converteren naar de 12-uursnotatie:

 • Van 0:00 (middernacht) tot 0:59, tel er 12 uur bij en gebruik am.
  0:49 = 12:49 am (0:49 + 12)
 • Van 1:00 tot 11:59, voeg am toe.
  11:49 = 11:49 am
 • Van 12:00 tot 12:59, voeg pm toe.
  12:49 = 12:49 pm
 • Van 13:00 tot 0:00, trek 12 uur af en gebruik pm.
  13:49 = 1:49 pm (13:49 – 12) 
12-uursnotatie 24-uursnotatie
12:00 (middernacht) 0:00 (begin van de dag)
12:01 am 0:01
1:00 am 1:00
2:00 am 2:00
3:00 am 3:00
4:00 am 4:00
5:00 am 5:00
6:00 am 6:00
7:00 am 7:00
8:00 am 8:00
9:00 am 9:00
10:00 am 10:00
11:00 am 11:00
12:00 (middag) 12:00
12:01 pm 12:01
1:00 pm 13:00
2:00 pm 14:00
3:00 pm 15:00
4:00 pm 16:00
5:00 pm 17:00
6:00 pm 18:00
7:00 pm 19:00
8:00 pm 20:00
9:00 pm 21:00
10:00 pm 22:00
11:00 pm 23:00
12:00 (middernacht) 24:00 (eind van de dag)

Waar wordt de 12-uursnotatie gebruikt?

In de meeste landen wordt de 24-uursnotatie gebruikt. De 12-uursnotatie met am en pm wordt officieel gebruikt in een aantal landen zoals de Verenigde Staten van Amerika, Canada (uitgezonderd Québec), Australië, Nieuw-Zeeland en de Filippijnen.

Waarom telt een dag 24 uren?

Naar verluidt zijn de Egyptenaren verantwoordelijk voor het verdelen van een dag in 24 gelijke delen. Er wordt aangenomen dat dit zelfs evolueerde van een 12-uursnotatie waarbij ze de 3 gewrichten in hun vingers telden, zonder de duim.

Scroll naar boven