Then vs. than: betekenis en gebruik

Then en than horen tot de 100 meest gebruikte woorden in de Engelse taal. Omdat ze net zoveel worden gebruikt, worden ze ook heel vaak verkeerd gebruikt.

Is het I will call you no later than 7pm of then 7pm? Gebruik je the football club needs a good manager more than (of then) ever? Sommige voorbeelden zijn al wat moeilijker dan andere, maar met een duidelijke uitleg kan je beide termen makkelijk uit elkaar houden. 

Wat zijn nu de verschillen tussen then en than?

Hoe gebruik je then?

Then en than zijn homofonen. Ze klinken net hetzelfde, maar hebben een verschillende betekenis. Then verwijst naar een tijd of een gevolg, zoals in de volgende voorbeelden:

  • Croissants were cheaper back then.
  • I poured a glass of milk and then sat down to eat.
  • First I’ll drink my coffee, then eat my croissant.

Je gebruikt then ook in constructies met if….then

  • If I drink too much orange juice, then I won’t have room for a croissant.

Hoe gebruik je than?

Than wordt gebruikt om iets te vergelijken.

  • This runner is faster than the others.
  • He’s a lot taller than his father.
  • He likes croissants more than I do.
  • This contractor is a lot better than the previous one.

Then of than? Hoe onthou je het verschil?

De beste manier om het verschil tussen de twee te onthouden is om bij then aan een tijdsaanduiding te denken en bij than aan een vergelijking. Than kan je bijvoorbeeld ook niet vervangen door één enkel woord. In de zin James is taller than his sister is er geen enkel ander woord dat de rol van than kan vervangen.

In de zin I drove to the bank and then to the store zou je then kunnen vervangen door subsequently (vervolgens).

Wat is er correct?

  • I will pick you up no later then/than 5pm.

Het antwoord is than. Then verwijst naar een specifiek tijdstip. Than vergelijkt het tijdstip van ophalen met 5pm en kan je niet vervangen door een ander woord.

  • The football club needs a good manager more then/than ever.

Dit is opnieuw een vergelijking en dus is het antwoord than.

Scroll naar boven